kegelspel De activiteit kegelen is een activiteit waarin een competitie element aan verbonden is.

Het is de bedoeling om de houten kegels omver te gooien met een houten bal.Spelregels van de activiteit kegelen: 

 • iedere scout mag per beurt drie keer gooien. 
 • nadat de scout drie keer heeft gegooid, worden de kegels die omver geworpen zijn geteld en genoteerd op een stuk papier. 
 • nadat iedereen in totaal drie keer aan de beurt is geweest worden alle scores bij elkaar geteld en wordt de dag winnaar uitgeroepen. 

Aard van de activiteit
Deze activiteit is recreatief en ontspannend

Doelen van de activiteit

 • competitie element 
 • ontspanning ervaren 
 • samen met anderen bezig zijn, sociale contacten aangaan en bevorderen 
 • concentratie verbeteren 
 • eigen vaardigheden onderhouden en verfijnen 
 • zintuig prikkeling

Materiaal: 

 • kist met kegelspel
 • pen en papier

Duur: 
De tijdsduur van de activiteit kegelen is 3 kwartier. De duur van de activiteit is ook afhankelijk van de grootte van de groep. Aantal deelnemers

De groepsgrootte voor deze activiteit is 5 à 10 scouts.